drvo sa informacijama o jezicima škole stranih jezika Valesco Centar

Kurs za decu u grupi

Grupni kursevi za decu uzrasta od 3 do 7 godina se formiraju u bilo koje doba godine kada se prijavi najmanje tri, a najviše pet polaznika na istom/ približno istom nivou* predznanja (*ukoliko je u pitanju početni kurs za apsolutne početnike, jedino u tom slučaju polaznici mogu imati isti nivo predznanja, odnosno neznanja. Na svim drugim nivoima koji nisu početni, polaznici ne mogu imati isto predznanje, samo slično). Ukoliko nisu u pitanju početni kursevi, za svakog budućeg polaznika VALESCO CENTRA organizujemo ulazno testiranje koje je besplatno i neobavezujuće, i traje ukupno 30 minuta. Na licu mesta naš stručni tim određuje nivo preznanja, i tada polaznik saznaje da li može da se priključi već formiranoj grupi, ili je stavljen na listu čekanja za novu grupu koja će najviše odgovarati njegovom nivou predznanja. Nastava se odvija isključivo u grupama od 3 do 5 polaznika, i svaki čas traje 45 minuta. Intenzitet redovnih kurseva u grupi je dva susreta od 45 minuta nedeljno. Za decu uzrasta od 8 do 14 godina ne postoji opcija organizovanja kursa u grupi zbog nemogućnosti usklađivanja rasporeda sa različitim školskim smenama i ostalim vanškolskim aktivnostima polaznika, ali zato organizujemo individualne dopunske i dodatne kurseve za navedeni uzrast. Za više informacija o ovom tipu kursa možete saznati pozivom na naš broj telefona ili putem mejla.

Kurs za odrasle

Grupni kursevi za odrasle se formiraju u bilo koje doba godine kada se prijavi najmanje tri, a najviše pet polaznika na istom/ približno istom nivou* predznanja (*ukoliko je u pitanju početni kurs za apsolutne početnike, jedino u tom slučaju polaznici mogu imati isti nivo predznanja, odnosno neznanja. Na svim drugim nivoima koji nisu početni, polaznici ne mogu imati isto predznanje, samo slično). Ukoliko nisu u pitanju početni kursevi, za svakog budućeg polaznika VALESCO CENTRA organizujemo ulazno testiranje koje je besplatno i neobavezujuće, traje ukupno 90 minuta, gde je 60 minuta odvojeno za pisani deo testa, a 30 minuta za usmenu proveru. Na licu mesta naš stručni tim određuje nivo preznanja, i tada polaznik saznaje da li može da se priključi već formiranoj grupi, ili je stavljen na listu čekanja za novu grupu koja će najviše odgovarati njegovom nivou predznanja. Nastava se odvija isključivo u grupama od 3 do 5 polaznika, i svaki čas traje 90 minuta. Intenzitet redovnih kurseva u grupi je dva susreta od 90 minuta nedeljno. Kako bi se savladalo znanje predviđeno programom za jedan ceo nivo (A1, A2, B1, B2, C1, C2 - CEFR) u redovnom kursu u grupi, neophodno je između 10 i 12 meseci (u zavisnosti od redovnog prisustva nastavi i ličnog angažovanja svakog pojedinca u grupi).

Individualni kurs

Individualni kursevi se organizuju za polaznike koji iz nekog razloga ne mogu da pohađaju kurs u grupi ili paru. Nastava se može održavati uživo u našim prostorijama ili "online". Pripremni kursevi za polaganje međunarodno priznatih ispita, intenzivni i poluintenzivni kursevi, kao i poslovni ili specijalni kursevi (pripreme za upis na akademske ili master studije u inostranstvu) u najvećem broju slučajeva su organizovani u vidu individualnog kursa kako bi sam kurs bio učinkovit i dao najbolje moguće rezultate u što kraćem roku. Intenzitet nastave bira sam polaznik, a termine usklađujemo s aktuelnim rasporedom. Besplatno ulazno testiranje, kao i upoznavanje i savetovanje povodom odabira najboljeg tipa kursa za vas, možete zakazati putem mejla ili telefonom.

Kurs u paru

Kursevi u paru se organizuju za polaznike koji imaju prijatelje, poznanike ili članove porodice koji su na istom/ približno istom nivou* predznanja (*ukoliko je u pitanju početni kurs za apsolutne početnike, jedino u tom slučaju polaznici mogu imati isti nivo predznanja, odnosno neznanja. Na svim drugim nivoima koji nisu početni, polaznici ne mogu imati isto predznanje, samo slično). Ukoliko nisu u pitanju početni kursevi, za svakog budućeg polaznika VALESCO CENTRA organizujemo ulazno testiranje koje je besplatno i neobavezujuće, traje ukupno 90 minuta, gde je 60 minuta odvojeno za pisani deo testa, a 30 minuta za usmenu proveru. Na licu mesta naš stručni tim određuje nivo preznanja. Jedan susret u paru može trajati 90minuta, ali i 75 minuta, u zavisnosti od želja i mogućnosti polaznika. Intenzitet nastave takođe zavisi od toga, s tim da optimalni tempo koji bismo svima preporučili kako bi lakše pratili svoj napredak jeste dva susreta nedeljno. Kurs u paru ima svoje prednosti u odnosu na grupni kurs samim tim što je predavač fokusiran samo na dva polaznika za isti vremenski period kao i u grupi od tri, četiri, ili pet polaznika.